Priser eiendomsmegler

I forbrukerforhold skal man som oppdragsgiver kunne velge mellom provisjonsbasert vederlag eller vederlag beregnet etter antall timer som er medgått.

Prosentsats og minsteprovisjon varierer etter prisnivå, eiendommens salgbarhet og stipulert arbeidsmengde med oppdraget.

Priser er oppgitt inklusive merverdiavgift.

Provisjonsbasert vederlag

I tillegg til provisjonen betaler oppdragsgiver et grunnhonorar på kr. 12.000,- som dekker utgifter til salgsoppgaver, nettannonse på Finn.no, fotograf, nabolagsprofil, 3D-plantegning og så videre.

Provisjon 1,5 – 3%
Minimumsprovisjon kr 50.000,-

Utlegg ved både timebasert og provisjonsbasert vederlag

Selger avklarer direkte med takstmann om det skal avholdes takst evt. boligsalgsrapport med tilhørende pris.

Gebyr for utskrift fra grunnbok (panteattest) kr. 172,-

Gebyr til Statens kartverk for tinglysing av pantedokument med urådighetssperre

Andelsnr./seksjonsnr. kr. 430,-
Med eget bruksnr. kr. 1.060,-
Rekvirerte opplysninger fra forretningsfører (varierer fra borettslag til borettslag) kr. 1.900,- til 2.500,-
Lovpålagte opplysninger fra kommune/infoland (varierer fra kommune til kommune) ca. kr. 2.400,-

Premietabell UFE standard 01.04.12 – Eierskifteforsikring

Prisene på eierskifteforsikring vil over tid bil vurdert i forhold til skadeprosent.

Disse satsene er forbeholdt eiendommer/leiligheter som selges med «AS IS»-kontrakt. For eiendommer/leiligheter som IKKE selges «AS IS» beregnes det dobbel premie.

Det er krav til at det foreligger minimum verdi- og lånetakst ved tegning av eierskifteforsikring.

Egenandel kr 0,- dog slik at krav/erstatning under kr. 5.000,- ikke dekkes av forsikringen (Franchise).

Eiendomsmegler/oppgjørsavdelingen innbetaler premie i sin helhet fortløpende til AmTrust International Underwriters Ltd. v/ Norwegian Broker AS klientkonto.

Norwegian Broker AS kontrollerer premieberegningen og melder tilbake ved avvik. I slike tilfeller er eiendomsmegler ansvarlig for å innhente/tilbakebetale differansen.

For alle boliger med andelsnummer i blokk (mer en 4 leiligheter i mer enn 2 etg.)

Premiesats 2,0%
Minimumspremie kr. 2.000,-
Maksimumspremie kr. 20.000,-

For andre boliger med andelsnummer

Premiesats 3,3%
Minimumspremie kr. 3.300,-
Maksimumspremie kr. 20.000,-

For alle boliger med seksjonsnummer

Premiesats 3,3%
Minimumspremie kr. 3.300,-
Maksimumspremie kr. 20.000,-

For alle eiendommer og tomter med eget bruksnummer

Uten boligsalgsrapport

Premiesats 5,25%
Minimumspremie kr. 7.500,-
Maksimumspremie kr. 40.000,-

Med boligsalgsrapport

Premiesats 4,25%
Minimumspremie kr. 3.300,-
Maksimumspremie kr. 20.000,-