Advokatpraksis

Advokat Knut Idland AS har drevet praksis i Eidsvoll siden 1988. Kontoret består i dag av to advokater og en advokatsekretær. Kontoret vårt ligger svært sentralt i Eidsvoll sentrum ved Eidsvoll Rådhus.

Vi driver alminnelig advokatpraksis og har bred erfaring fra de fleste alle saksområder. Med juridisk kompetanse og kjennskap til mange fagområder gir vi råd og bidrar til praktiske løsninger. Vi representerer klienter innenfor de fleste rettsområder, men hovedtyngden av vårt oppdrag er innenfor sivil rett.

Om oppdraget

På Advokatforeningens side er det mye informasjon om advokattjenester og områder hvor advokater kan bistå. For generell informasjon henvises til dette.

Vår bistand baseres på kompetanse og samarbeid mellom klienten og advokaten. Det er viktig for vårt arbeid at klienten gir korrekte og fullstendige opplysninger om saken. Dette gjelder også om forhold som ikke taler til klientens fordel.

Det er ofte hensiktsmessig at klienten selv bidrar aktivt i saken, bl.a. ved å fremskaffe informasjon og dokumentasjon av betydning for oppdraget. Vi utfører oppdraget i henhold til de krav som gjelder for advokatvirksomhet, bl.a. reglene for god advokatskikk.

Ved uenighet mellom klienten og advokaten om fremgangsmåten i saken, er det klienten som avgjør og som kan instruere advokaten, etter å ha fått advokatens råd. Vi vil likevel ikke være bundet til å fremme anførsler/krav eller å legge frem opplysninger som er uriktige, eller gå frem i strid med gjeldende rettsregler eller reglene for god advokatskikk. Dersom klienten ikke følger vårt råd eller ber oss følge en fremgangsmåte vi ikke er enige i, kan vi frasi oss oppdraget.

Vi behandler de fleste juridiske områder

 • Fast eiendom
 • Familierett
 • Arv
 • Ekteskapssaker
 • Skifte
 • Samboerforhold
 • Arbeidsrett
 • Barnefordeling
 • Boligrett
 • Samvær
 • Kjøp og salg
 • Barnevern
 • Avtalerett
 • Forsikring/bank
 • Kontrakter
 • Almennpraksis